Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

drummerwithoutsticks
4819 97ab 500
drummerwithoutsticks
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viaKinKac KinKac
drummerwithoutsticks
Reposted frombluuu bluuu viaKinKac KinKac

July 18 2017

drummerwithoutsticks
1798 91e6 500
Reposted byKinKac KinKac
drummerwithoutsticks
1797 6c22 500
drummerwithoutsticks
1794 67b9 500
drummerwithoutsticks
1792 1079 500

July 15 2017

5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaKinKac KinKac
drummerwithoutsticks
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaKinKac KinKac
drummerwithoutsticks
2653 1c2d
Reposted fromfelicka felicka viaKinKac KinKac
drummerwithoutsticks
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaKinKac KinKac
drummerwithoutsticks

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaKinKac KinKac
9084 4038 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
9346 86ad
Reposted fromLittleJack LittleJack
drummerwithoutsticks
7980 5b38 500
Reposted fromkirciowa kirciowa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
drummerwithoutsticks
Chcę zmiany, przemienić się.
— ♥Sia
Reposted frommefir mefir viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
drummerwithoutsticks
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
drummerwithoutsticks
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
drummerwithoutsticks
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
drummerwithoutsticks
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl