Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

drummerwithoutsticks
7009 7fda
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaKinKac KinKac
drummerwithoutsticks
7859 1cd5 500
Reposted fromdarkanes darkanes viaKinKac KinKac
5661 6b99 500
Reposted fromamatore amatore viaKinKac KinKac
4599 9589
Reposted fromdivi divi viaKinKac KinKac

September 18 2017

September 04 2017

drummerwithoutsticks
4056 524a
Reposted frombeauts beauts

August 30 2017

drummerwithoutsticks
6946 256e 500

August 28 2017

drummerwithoutsticks
7857 c337 500
drummerwithoutsticks
7856 8a13 500
drummerwithoutsticks
7849 4ad6 500

August 27 2017

drummerwithoutsticks
1221 2a96 500

August 26 2017

drummerwithoutsticks
drummerwithoutsticks
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
Reposted fromniskowo niskowo viadraia draia
drummerwithoutsticks
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax
drummerwithoutsticks
Nie, to nie tak. Dawniej ludzie trwali w monogamicznych małżeństwach przez całe życie, bo tak było trzeba. Byli ze sobą, choć uczucie wygasło. Zdrady były na porządku dziennym, ale ludzie pilnowali tajemnic bardziej niż obecnie, nikt tego nie rozdmuchiwał. Nie wierz w ckliwe historyjki dotyczące bezproblemowej i jedynej miłości na całe życie. To kłamstwo. Każde uczucie jest problemowe, gdyby było za słodko, można by się było porzygać. Lubię swobodę naszych czasów. Teraz nie będąc szczęśliwymi w związkach nie musimy marnować sobie życia, możemy układać je na nowo z kimś bardziej wartościowym. Uczciwie, bez oszukiwania i ranienia drugiej osoby.
Reposted fromMamba Mamba viacorvax corvax
0104 8442 500

tattooingisanart:

haeyum.o_o

drummerwithoutsticks
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viacorvax corvax
0642 8133
Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer viacorvax corvax
drummerwithoutsticks
2573 95f1
Reposted fromkurorori kurorori viastrzepy strzepy
3562 3919
Reposted frompheebs pheebs viakrolfasolek krolfasolek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl